Grup líder mundial en inspecció, assajos i certificació.


Consolidació legal i de gestió, més un model de reporting i planificació de la Tresoreria.

El consolidat s’alimenta amb les interfícies de dos transaccionals corporatius i fitxers de text. El perímetre d’empreses supera les 300 societats, amb 180 usuaris connectats a les solució implantada. Automatització de les càrregues via interfase, reducció de temps de tancament i obtenció del tancament de gestió amb repartiments basats en producte i divisió.

Sistema: Oracle HFM, FDMEE