Grup d'empreses productores i comercialitzadores de vins i licors, amb forta presència en l'àmbit nacional i internacional


Doble perímetre de consolidació amb ajustaments d’homogeneïtzació per tancaments en diferents períodes fiscals.

  • El perímetre és de 36 societats repartides per tot el món, amb 45 usuaris.
  • S’integra la informació de 3 sistemes origen diferents (transaccionals) més plantilles per a les filials fora dels sistemes corporatius.
  • Creació d’un reporting mensual pel consell.

Sistema: SAP BPC

CONSULTING SERVICE

We are providing wide range of Consulting Services & World wide happy Clients