Grup de Mitjans de Comunicació i Editorial líder a Espanya.


Consolidació legal i de gestió. Migració d’un sistema de consolidació obsolet.

Perímetre de 240 societats, i 25 usuaris. Implantació d’un programari ETL que permet la connexió directa al sistema transaccional del Grup, facilitant les càrregues i enriquint el model mitjançant l’opció de drill through. El model de consolidació és descentralitzat, suportat en 4 àrees de negoci. S’han optimitzat els temps de tancament i millorat el detall de la consolidació.

Sistema: Oracle HFM, FDMEE