Grup Cerveser líder a Espanya.


Model de consolidació legal i de gestió. Amb un perímetre de 25 societats i 25 usuaris.

Es treballa en profunditat la integració amb el sistema transaccional corporatiu per millorar els temps de tancament.
Model descentralitzat. Posteriorment es construeix un model de pressupostació basat en un model comercial (amb 250 usuaris) i un model de despeses (amb 80 usuaris), que substitueixen una solució a mida basada en desenvolupaments específic. L’objectiu buscat és disposar d’una plataforma de planificació que agilitzi el procés pressupostari i permeti la simulació contínua. El resultat del pressupost es publica en un repositori corporatiu del Grup.

Sistema: Oracle HFM, FDMEE