Grup automobilístic líder al món.


Projecte de reporting i planificació de quatre de les seves marques. Projecte transversal amb les unitats de negoci com a origen de la informació pressupostària, i control gestió com a coordinadors del projecte.

Es desenvolupen juliol subprojectes per a diferents àrees de planificació que convergeixen en un model financer. Es converteix el procés pressupostari a un procés de previsió contínua (FCST mensual). En una primera fase es connecten 70 usuaris.

Sistema: Oracle HFM, FDMEE