Empresa tèxtil multinacional.


Consolidació legal i gestió, i Planificació del Grup. Aplicació de Reporting amb previsions de tresoreria.

La planificació es revisa amb una base trimestral en la solució, creant el 3 + 9, 6 + 6 i 9 + 3. El perímetre de societats contemplats és de 40 companyies, amb 60 usuaris connectats.

Sistema: Oracle HFM, FDMEE