Consolidació per Grup turístic, format per touroperadors i cadenes d'hotels voltant de tot el món


Consolidació legal, fiscal i gestió per etapes, sobre un perímetre amb 16 subconsolidats i 52 societats.

  • Implantació amb 25 usuaris, incloent localitzacions remotes a Mèxic, República Dominicana, Jamaica, Argentina, Luxemburg.
  • Automatització de dades i accés a ERP a través d’un connector de la solució implantada.
  • Canvi organitzatiu i de procés, traslladant la responsabilitat de dades i validacions a les societats participades.
  • Creació d’un Dashboard financer i incorporació d’un model analític per gestió.

Sistema: Oracle HFM, FDMEE, ERPI