Consolidació per Grup editorial líder a Espanya amb gran presència internacional


Projecte de consolidació legal, fiscal i de gestió. Creació d’un pla de comptes únic per a tots els models.

  • Automatització de les càrregues de dades mestres. Es trasllada a les filials la responsabilitat d’alimentar i validar les dades. Un cop consolidada la informació es retorna al repositori del Grup perquè els usuaris la puguin analitzar.
  • S’unifiquen les consolidacions de gestió i legal, permetent la traçabilitat entre les dades de tots dos consolidats.
  • La volumetria és de 130 societats, i 35 usuaris.

Sistema: Oracle HFM, FDMEE