Banca d'inversions.


Optimització de la plataforma de Consolidació. El sistema no cobria les necessitats de gestió del banc.

S’enriqueix el model amb una dimensió analítica addicional (gestor) que permet analitzar i assignar els resultats obtinguts en una doble visió, per oficina i per gestor. Perímetre de 40 societats, amb XX oficines, i XX usuaris.
Posterior implantació d’una solució de planificació per al Grup, descentralitzant la informació a les oficines

Sistema: Oracle HFM, FDMEE