Les claus del nostre èxit


Un bon treball conjunt entre les persones clau del nostre client i el nostre equip de projecte durant la fase de disseny haurà de finalitzar amb un prototip amb el que el client pugui “jugar” per assegurar-nos que permet donar resposta a totes les preguntes que se li vulgui realitzar. Aquest prototip ha permetre que en la fase d’implantació no es perdi temps i esforç en punts mal definits. La gestió del temps i aconseguir finalitzar els projectes en els temps previstos és un punt clau.

DESENVOLUPEM RELACIONS FORTES I ESTABLES

Gràcies al nostre treball professional i al nostre compromís, hem construït fortes relacions amb els nostres clients i proveïdors, basades en l’honestedat, la confidencialitat i la independència.

El treball en equip amb les persones clau de la companyia permet obtenir la millor solució, adaptada als seus requeriments, i addicionalment ens permet traspassar el coneixement sobre la solució al llarg de tot el projecte, aconseguint que el client sigui capaç de mantenir i evolucionar la plataforma construïda de manera independent, un cop finalitzat el projecte.

COL·LABOREM AMB ELS MILLORS FABRICANTS DE SOFTWARE EPM DEL MERCAT

La nostra estreta col·laboració amb Oracle i SAP ens permet oferir sempre als nostres clients les solucions més innovadores, i adaptades a les seves necessitats i entorns tecnològics.

Addicionalment, una extensa xarxa de partners d’especialistes en EPM o en tecnologies que alimenten els nostres models, ens ajuda a poder construir models òptims per als nostres clients.

OFERIM UN EQUIP EXPERIMENTAT

Més de 20 anys d’experiència en consultoria de gestió ens avalen.

El nostre equip de professionals està format per consultors amb molta experiència tant en les solucions tecnològiques a implantar, com en els projectes EPM realitzats. El mix de coneixement funcional i tècnic del nostre equip ens permet ser diferencials respecte als nostres competidors.

Sintetitzem indicadors